loading

Sách, tuyển tập

101 câu hỏi về người ngoài trái đất / Trương Khánh Cải; Thế Hùng, Ngọc Anh biên dịch; Bùi Hạnh Cẩn: hiệu đính

Tác giả : Trương Khánh Cải; Thế Hùng, Ngọc Anh biên dịch; Bùi Hạnh Cẩn: hiệu đính

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 307tr.; 21cm

Số phân loại : 001

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.025201 Không phục vụ
Top