loading

Sách, tuyển tập

1001 bài toán bất đẳng thức : Chuyên dề toán cấp 3/ Phạm Thành luân

Tác giả : Phạm Thành luân

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 368 tr. ; 21cm

Số phân loại : 510

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.025001 Không phục vụ
Top