loading

Sách, tuyển tập

Nhật ký chiến tranh: Vượt dải Trường sơn / Trúc Hoài

Tác giả : Trúc Hoài

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 307 tr.; 21 cm

Số phân loại : 895.922

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.016925 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.016926 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.021243 Không phục vụ
Top