loading

Sách, tuyển tập

100 câu hỏi đáp về dinh dưỡng cho trẻ em/ Hứa Tích Đức; Đức Anh dịch

Tác giả : Hứa Tích Đức; Đức Anh dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà nội.

Mô tả vật lý : 231tr.; 21cm

Số phân loại : 613.2

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.015311 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.015312 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.019920 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.019921 Không phục vụ
Top