loading

Sách, tuyển tập

: / Jean Jacques Rousseau; dịch Thanh Đạm

Tác giả : Jean Jacques Rousseau; dịch Thanh Đạm

Nhà xuất bản : Nxb. Đà Nẵng

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Đà Nẵng

Mô tả vật lý : 222 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 340

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.014777 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.014778 Không phục vụ
Top