loading

Sách, tuyển tập

100 truyện ngắn kinh điển thế giới / Nhiều tác giả; Sông lam, Bình Minh, P. Kiên.. tuyển chọn. Tâp 4

Tác giả : Nhiều tác giả; Sông lam, Bình Minh, P. Kiên.. tuyển chọn.

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 427 tr. ; 21 cm.

Số phân loại : 808.8

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.014581 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.014068 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.014069 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.019950 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.019951 Không phục vụ
Top