loading

Sách, tuyển tập

: Câu chuyện kì lạ về những kẻ ăn cắp thời gian và một cô bé giành lại được cho con người thời gian đã mất/ Michael Ende; Lê Nhu Câu dịch

Tác giả : Michael Ende; Lê Nhu Câu dịch

Nhà xuất bản : Nxb.Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 324 tr. ; 20 cm.

Số phân loại : 833

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.008017 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.008018 Không phục vụ
Top