loading

Sách, tuyển tập

1001 câu chuyện về danh nhân/ Ngọc Khánh

Tác giả : Ngọc Khánh

Nhà xuất bản : Mỹ thuật

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 191 tr. ; 21 cm.

Số phân loại : 920

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.007995 Không phục vụ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.007996 Không phục vụ
Top