loading

Sách, tuyển tập

Về nới bình yên: Truyện ngắn tình yêu / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà nội

Mô tả vật lý : 198 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.9223

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho cơ sở LC.007906 Không phục vụ
Top