loading

Sách tập

Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh / Giáo sư Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng. - 659 tr;

- ĐKCB: VL.001533

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Địa chí văn hóa Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có lịch sử, nghệ thuật, văn học, báo chí, giáo dục, tư tưởng và tín ngưàng

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VL.001533 Phục vụ đọc tại chỗ
Top