loading

Sách, tuyển tập

Võ Văn Kiệt người thắp lửa

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 543 tr.; 23 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Chính trị gia. 2. Sự nghiệp. 3. Tiểu sử. 4. Việt Nam. 5. Võ Văn Kiệt.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trình bày cuộc đời và sự nghiệp Cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt với những hành trình hoạt động của Bác; những mẩu chuyện về Bác và những bài viết của Bác để từ đó soi rọi những đức tính cao quí vì nước vì dân của Bác nhằm giúp chúng ta học tập và làm theo

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.050845 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.000223 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.001377 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.065237 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.065238 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top