loading

Sách, tuyển tập

Văn hóa lễ Tết của người Việt/ Băng Sơn

Tác giả : Băng Sơn

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 291 tr.; 19 cm.

Số phân loại : 306.09597

Chủ đề : 1. Tết Nguyên đán. 2. Văn hóa. 3. Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm những bài viết về ngày lễ Tết như: sự chuẩn bị Tết, về phong tục, về ẩm thực,....nhằm góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc của nước ta

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.051330 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.065778 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top