loading

Sách, tuyển tập

Cái Tết của Mèo con: Tập truyện thiếu nhi/ Nguyễn Đình Thi,..., [và những người khác]

Tác giả : Nguyễn Đình Thi,..., [và những người khác]

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 275 tr.; 21 cm.

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Văn học hiện đại -- Truyện ngắn -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.052184 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.067090 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.067091 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top