loading

Sách, tuyển tập

Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhịp đập của một trái tim lớn/ Nguyễn Vũ, Vân Phong tuyển chọn, giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Vũ, Vân Phong tuyển chọn, giới thiệu

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr.; 21 cm

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hoạt động chính trị. 2. Nhân vật. 3. Sự nghiệp. 4. Tiểu sử. 5. Võ Văn Kiệt.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm những bài viết ca ngợi, ghi nhận đánh giá công lao của Bác Kiệt đối với đất nước và còn thể hiện sự mến phục của nhiều tầng lớp trong xã hội, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với một tài năng của đất nước

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.054722 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.002536 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.033844 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.033845 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top