loading

Sách, tuyển tập

Alexander Graham Bell / Barbara Kramer

Tác giả : Barbara Kramer

Nhà xuất bản : Washington, D. C.

Năm xuất bản : [20??]

Nơi xuất bản : America

Mô tả vật lý : 32 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 609.2

Chủ đề : 1. Nhân vật. 2. Phát minh. 3. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004462 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top