loading

Sách, tuyển tập

Frederick Douglass / Barbara Kramer

Tác giả : Barbara Kramer

Nhà xuất bản : Washington, D. C.

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : America

Mô tả vật lý : 32 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 973.8092

Chủ đề : 1. Frederick Douglass. 2. Lịch sử. 3. Mỹ. 4. Nhân vật. 5. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004460 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top