loading

Sách, tuyển tập

Barack Obama

Nhà xuất bản : Washington, D. C.

Năm xuất bản : [20??]

Nơi xuất bản : America

Mô tả vật lý : 32 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 973.932092

Chủ đề : 1. Barack Obama. 2. Lịch sử. 3. Mỹ. 4. Nhân vật. 5. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004459 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top