loading

Sách, tuyển tập

Rosa Parks / Kitson Jazynka

Tác giả : Kitson Jazynka

Nhà xuất bản : Washington, D. C.

Năm xuất bản : [20??]

Nơi xuất bản : America

Mô tả vật lý : 32 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 973.91092

Chủ đề : 1. Lịch sử. 2. Mỹ. 3. Nhân vật. 4. Rosa Parks. 5. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004458 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top