loading

Sách, tuyển tập

Abraham Lincoln / Kate, Meg, John

Tác giả : Kate, Meg, John

Nhà xuất bản : Washington, D.C.

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : America

Mô tả vật lý : 31 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 973.7092

Chủ đề : 1. Abraham Lincoln. 2. Lịch sử. 3. Mỹ. 4. Nhân vật. 5. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004457 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top