loading

Sách, tuyển tập

Nhật Bản / Hạo Nhiên: viết ; Nguyễn Hào: vẽ

Tác giả : Hạo Nhiên: viết ; Nguyễn Hào: vẽ

Nhà xuất bản : Kim đồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 16 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 915.204

Chủ đề : 1. Địa lý. 2. Nhật Bản. 3. Sách thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho thiếu nhi TV.004455 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top