loading

Sách, tuyển tập

Thành phố Hồ Chí Minh 35 năm xây dựng và phát triển (1975 - 2010) / Phan Xuân Biên chủ biên ; Trần Văn Bích,... [el.al]

Tác giả : Phan Xuân Biên chủ biên ; Trần Văn Bích,... [el.al]

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 500 tr. : ảnh ; 24 cm

Số phân loại : 959.779

Chủ đề : 1. Lịch sử. 2. Phát triển. 3. Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Xây dựng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tập trung phản ánh những nét cơ bản trong quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh từ sau giải phóng đến nay, đồng thời bổ sung những tư liệu mới, nhất là trong 5 năm qua

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006164 Phục vụ đọc tại chỗ
Top