loading

Sách, tuyển tập

Lịn Thại : Hát giao duyên của người Nùng / Dương Sách sưu tầm, biên dịch

Tác giả : Dương Sách sưu tầm, biên dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa dân tộc

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 614 tr. ; 21 cm

Chủ đề : 1. Dân tộc Nùng. 2. Hát giao duyên. 3. Văn hóa dân gian. 4. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068950 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top