loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII = Lưu hành nội bộ / Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả : Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 144 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 324.2597075

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006153 Phục vụ đọc tại chỗ
Top