loading

Sách, tuyển tập

Thầy Năm Tú : Truyện ký / Nguyên Hùng

Tác giả : Nguyên Hùng

Nhà xuất bản : Công an nhân dân

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 290 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ký. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006145 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006146 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068938 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068939 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top