loading

Sách, tuyển tập

20 năm xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long (1992 - 2012)

Nhà xuất bản : [S.n.]

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Vĩnh Long

Mô tả vật lý : 192 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.787

Chủ đề : 1. Lịch sử. 2. Phát triển. 3. Tỉnh Vĩnh Long. 4. Xây dựng.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tổng hợp những thành tựu về kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong 20 năm từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Long đến nay (1992 - 2012).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060226 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060227 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006143 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006144 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068936 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top