loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Tam Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) : Lưu hành nội bộ / Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình

Tác giả : Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình

Nhà xuất bản : Quân đội nhân dân

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 170 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.787

Chủ đề : 1. Chống Mỹ. 2. Huyện Tam Bình. 3. Kháng chiến. 4. Lịch sử. 5. Vĩnh Long.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Cuốn sách "Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Tam Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)" tái hiện lại lịch sử đấu tranh của lực lượng vũ trang huyện Tam Bình giai đoạn 1954- 1975, từ thế yếu thành mạnh, từ thế giằng co thành thế tiến công áp đảo quân thù và lập nên những chiến công hiển hách

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060209 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060210 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006125 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006126 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068917 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top