loading

Sách, tuyển tập

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phân ban Tỉnh ủy Vĩnh Long : Ký ức không thể nào quên / Tỉnh ủy Vĩnh Long - Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tác giả : Tỉnh ủy Vĩnh Long - Tỉnh ủy Đồng Tháp

Nhà xuất bản : Nxb. Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2023

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 272 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049656941

Số phân loại : 959.787

Chủ đề : 1. Đồng Tháp. 2. Hội thảo. 3. Kỷ yếu. 4. Lịch sử. 5. Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Gồm nhiều bài viết của các đồng chí từng là nhân chứng lịch sử trong giai đoạn Phân ban, các cá nhân, đơn vị, sở, ban, ngành và địa phương có liên quan của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp. Các bài viết góp phần tái hiện một cách sinh động, thuyết phục về bối cảnh lịch sử, những diễn biến, những góc cạnh nhiều chiều của sự kiện lịch sử Phân Ban Tỉnh ủy Vĩnh Long trong giai đoạn 1971-1974 đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng, oanh liệt

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060207 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060208 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006123 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho địa chí DV.006124 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068915 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top