loading

Sách, tuyển tập

Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 204 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068602 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068603 Đang được mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060042 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060043 Phục vụ đọc tại chỗ
Top