loading

Sách, tuyển tập

Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 227 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068600 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068601 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060040 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060041 Phục vụ đọc tại chỗ
Top