loading

Sách, tuyển tập

Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 244 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068590 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068591 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060030 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060031 Phục vụ đọc tại chỗ
Top