loading

Sách, tuyển tập

Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ Hoàng Tường minh họa

Nhà xuất bản : Nxb. Trẻ

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 288 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện dài. 2. Văn học hiện đại. 3. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060026 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho đọc VV.060027 Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068586 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Kho mượn PM.068587 Phục vụ cho mượn
(Đọc/Mượn)
Top