loading

Sách, tuyển tập

Ong vàng siêu trí tuệ : Tưởng tượng sáng tạo : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Xuân Thu, Minh Tú

Tác giả : Xuân Thu, Minh Tú

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 82 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786043611564

Số phân loại : 372.21

Chủ đề : 1. Giáo dục mẫu giáo. 2. Sáng tạo. 3. Sách mẫu giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007438 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007439 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007440 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007441 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007442 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top