loading

Sách, tuyển tập

Ong vàng siêu trí tuệ : Quan sát, tập trung, ghi nhớ : Cho trẻ 3 - 6 tuổi / Xuân Thu, Minh Tú

Tác giả : Xuân Thu, Minh Tú

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 82 tr. : minh họa ; 27 cm

ISBN : 9786043611571

Số phân loại : 372.21

Chủ đề : 1. Giáo dục mẫu giáo. 2. Trí tuệ. 3. Sách mẫu giáo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007420 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007421 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007422 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007423 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007424 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top