loading

Sách, tuyển tập

Làm chủ kiến thức Toán lớp 8 : Phần hình học / Đỗ Đường Hiếu

Tác giả : Đỗ Đường Hiếu

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 272 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm

ISBN : 9786043518863

Số phân loại : 516.00712

Chủ đề : 1. Hình học -- Lớp 8. 2. -- Sách đọc thêm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007414 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007415 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007416 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007417 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007418 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top