loading

Sách, tuyển tập

Làm chủ kiến thức Toán lớp 8 - Phần Đại số / Đỗ Đường Hiếu

Tác giả : Đỗ Đường Hiếu

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 260 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm

ISBN : 9786043518856

Số phân loại : 512.00712

Chủ đề : 1. Đại số -- Lớp 8. 2. -- Sách đọc thêm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007408 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007409 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007410 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007411 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007412 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top