loading

Sách, tuyển tập

Những truyền thuyết không thể không biết của Ba Lan: Nàng tiên cá Vác - Xa -Va : Dành cho lứa tuổi 3 / Lời: Agnieszka Frączek ; Minh họa: Magdalena Jakubowska ; Nguyễn Chí Thuật dịch

Tác giả : Lời: Agnieszka Frączek ; Minh họa: Magdalena Jakubowska ; Nguyễn Chí Thuật dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 24 tr. : tranh màu ; 19 cm

ISBN : 9786043721959

Số phân loại : 839.13

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi. 2. Ba Lan. 3. Truyện tranh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007396 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007397 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007398 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007399 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007400 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top