loading

Sách, tuyển tập

Mùi của mẹ / Lời: Mai Việt Thắng ; Minh họa: KUI Phạm

Tác giả : Lời: Mai Việt Thắng ; Minh họa: KUI Phạm

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 16 tr. : tranh màu ; 24 cm

ISBN : 9786043294811

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi. 2. Việt Nam. 3. Thơ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007390 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007391 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007392 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007393 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007394 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top