loading

Sách, tuyển tập

Ướm giày / Lời: Mai Việt Thắng ; Minh họa: KUI Phạm

Tác giả : Lời: Mai Việt Thắng ; Minh họa: KUI Phạm

Nhà xuất bản : Phụ nữ Việt Nam

Năm xuất bản : 2022

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 16 tr. : tranh màu ; 24 cm

ISBN : 9786043481921

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Văn học thiếu nhi. 2. Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007384 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007385 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007386 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007387 Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện tỉnh Vĩnh Long Lưu động LD.007388 Chỉ phục vụ xe lưu động
Top